Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
16.06.2015 18:42 - Славяни-част 2
Автор: starkmaster Категория: История   
Прочетен: 1019 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 16.06.2015 19:09
 ПАНСЛАВИЗЪМ, МАКЕДОНИЗЪМ, ТАТАРИЗЪМ, ПАНТЮРКИЗЪМ

Панславизмът носи идея, че руските “славяни” трябва да завладеят първо Османската империя и после Европа - според Азовския завет, “Начертанието” на Петър І и “Начертанието” на Екатерина Велика.

Проявления на тази доктрина са и днес македонизмът, политиката на Гърция за гърцизиране на българите в Беломорието и Албания (и до сега), кражбата на българския фолклор и танци, българското сирене, кисело мляко и обявяването им за “елински”, издаването на помашко-гръцки речник. Също и толерирането на татаризма и днес в Руската федерация (в Поволжието - страната на волжките Българи). От времето на Петър І Русия толерира Сърбия, Гърция, Влашко (Румъния) за сметка на България и води политика на купуване на българската интелигенция - с цел славянофилията (русофилията) да бъде еталон в България. За разлика от България, на Сърбия се отпускат милиони рубли, за да се стимулира сръбско национално освободително движение против Турция - и Сърбия да стане проводник на панславизма. (Авторът изобщо пропуска, че Сърбия впоследствие се бори срещу руските домогвания, а това, което днес някои ни представят за "начало на антибългарска сръбска политика", всъщност е просто част от самозащитата на Сърбия срещу руския натиск - доколкото българската интелигенция тогава е проводник на пан-руските стремежи - И.В.)

Доколко Русия е “безкористна” освободителка говори премълчавания факт, че българският народ е принуден да заплати Освобождението си. В брой № 2 на Държавен вестник от 10.01.1884 г. е публикуван следният Указ № 1144:  “Ний Александър І с Божията милост и народна воля княз на българите Провъзгласяваме: Народното събрание прие, Ний утвърдяваме следующата КОНВЕНЦИЯ за изплащане от България на Русия разноските по окупацията на Княжеството от Руските Импер. Войски, съгласно с определението на Берлинский договор”. Цената е определена на 10 680 250 книжни рубли и 43 копейки, което по онова време се равнява на 32,5 тона злато. Както добре се вижда - заплаща се окупацията а не освобождението. Така пише и в Манифеста на Николай І от 1877 г. за обявяване войната срещу Османската империя, който и до сега официозната ни историческа наука не смее да покаже, защото в него на България се отрежда роля на “Задунайская губерния”.

Българският празник на писмеността и културата - 24 май (по същество денят на тържеството на българският възрожденски дух и отхвърляне на гръцкото църковно потисничество), от 1988 г. се присвоява от СССР (и до сега от Русия), като “общославянски” празник на славянската култура и писменост. Празникът минава под мотото за величието на руската култура и за българския принос не става и дума, а всичко е “славянско”.

Русия в нежеланието да признае, че всичко там идва от Дунавска и Волжка България (държавност, архитектура, военно дело, религията, писмеността и най-вече, че руският език е форма на старобългарския) води политика на непризнаване на волжките българи като народност - и на татаризация. Това се използва от Турция, която обучава всяка година в своите университети стотици студенти от Татарстан и други райони на Руската федерация и прокарва методично идеите на пантюркизма (всички народи говорещи тюкски езици са турци, българите според тази доктрина са тюрки, а всички “външни” турци трябва да се обединят в една държава от Босна до Китай).

Така в гръб на Русия се оформя ислямско-турски клин и плодовете на тази самоубийствена политика стават очевидни. Жалко, че в желанието да унищожиш своя брат и духовен предтеча, можеш да навредиш на самия себе си, но това е иронията на съдбата. Оказва се, че панславизмът е в услуга на пантюркизма.

Така в желанието си да унищожат българите, гърците - в лицето на Йоан Кантакузин - докараха турските орди на Балканите.

МИТЪТ НА ПАНСЛАВИЗМА И СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ - Никола Виденов, 2005 г.

"... единственият народ, който е оставял надписи в нашата страна, са били древните българи.

...многобройните уж славяни, нe са оставили дори и един-единствен надпис... Всичко това изглежда твърде странно, тъй като един многброен народ би трябвало да остави някакви следи от своето присъствие..."

/Петър Добрев - "Кои сме ние българите", ИК "Галик" София, 2000 г./

"Традиционният български костюм с изключение на ризата е възприет от костюма на древните българи - колан, гащи тип "беневреци", кафтани, островърхи кожени шапки, трансформирани в калпаци, кожуси и др."

TEMPORA INCOGNITA НА РАННАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ - Доц. Д-р Атанас Стаматов, Издателство: МГУ "Св. Иван Рилски"


Ако Екатерина Втора не беше си наумила да прави от Руската империя, населявана от 120 народности и племена, еднонационална православна славянска държава, за славяни днес нямаше да става дума."

ИЛИЯ ИЛИЕВ: "Византийското наследство и седемте славянски племена са измислици"

Най-близката аналогия на панславизма е идеята на пантюркизма:

- и едната и другата са изкуствени доктрини.

- и едната и другата обединяват по "езиков принцип" съвсем различни народи, които нямат общо помежду си.

- и зад едната и зад другата стои по една голяма държава, която ги използва, за да си реши проблемите с разнородността на населението си, а и за външни претенции и сфери на влияние.             

МИТЪТ ЗА СЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК

В Библията: „В начале бе слoво”. Оттук идва и "слoвенския език" - св. Кирил е доказал, че българския език е също от Бога и е разбил триезичната догма.

Защо си приличат източноевропейските езици. Има ли "славянски езици"?

Има една страна, чиято култура и влияние се разпростнанява над цяла Средна и Източна Европа и един език, който е международно разпространен наред с латинския. Тази страна е България и този език е българският.

Една група езици следва да бъде кръстена на първия писмено засвидетелстван език от нея. Първият писмено засвидетелстван език от въпросната група езици е БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК.

Еднакви ли са "славянските народи"

Кое е общото между източноеропейските народи, освен българския език и азбука?

Всъщност то не е много. Различни помежду си в своята история, характер, начин на живот, бит и традиции са - сърбите и българите от една страна - руснаците и белорусите от друга. Трети са чехите и поляците. И всеки от тях има може би повече прилики с другите си съседи, отколкото имаме помежду си.

Какви са Кирил и Методий по народност?

В “Кратко Кирилово житие” четем, че Кирил е „родом сын Блъгаринь". В служба на Кирил в Скопски миней четем – „и книгами блъгарскыми проиде и до Рима же дошедь”.

В сръбските учебници пише, че те са българи.

През 19 век, руският учен Первольф открива и публикува чешко житие, в което Методий се нарича СТРАХОТА - чисто старобългарско име. Това тогава се е отрекло като фалшификация. Обаче през 1997 г. Божидар Димитров откри във Ватиканската апостолическа библиотека една средновековна хроника на италиански език, в която Методий също е наречен СТРАХОТА.

Покровителите на Европа

Св. братя Константин Философ и Методий били родени в семейството на македонски българи - подстратега на Солун, друнгария Лъв и жена му Мария. В късносредновековни чешки хусистки писмени паметници те са наречени и Църхо и Страхота.

Делото на св. Покровители на Европа Константин Философ и архиепископ Методий в Моравия постигнало огромен геополитически ефект - каноничното признаване на българската писменост и на старобългарския език за богослужебен, с което била разбита "триезичната ерес" на Рим и Константинопол, която столетия наред унищожавала делото на Св. Урфил и Св. Никита Ремезиански по българските земи. И по германските земи то не останало незабелязано, когато през 9-ти век германският монах, поет и учен Отфрид от Вайсенбургския манастир в Елзас настоявал Божието слово да се проповядва в църквите не на неразбираемия латински, а на немски език. Твърдоглавието и късогледството на германските феодали и религиозни фанатици попречило за това, с което задълбочили пропастта между Изтока и Запада.

Старобългарският бил допуснат в западната църква като четвърти литургичен език - едно уникално събитие, защото друг език Рим е допуснал над 1000 години по-късно, едва през 20-ти век.

Връзката между “славяни” в Римската империя и “славяни” в Австро-Унгария

В летописите и документите на латински и гръцки език, терминът “славянин” е социално-икономически и означава “зависимо население, роб”.

Използването на термина славяни е от Цезар Бароний и други хърватски летописци. Те са били жители на Австро-Унгария. Самото използване на този термин в Австро-Унгария е било заето от латинския термин servus, slave - роби, слуги.

А има ли румелийци в България?

“Румелийски” народ официално се наричат балканските християни към Цариградската патриаршия. Източна Румелия получава името си от това название. Ние можем да бъдем и румелийци със същия успех, с който руснаците се правят славяни. А какви ли биха ни направили католическите емисари, ако войните на Австро-Унгария срещу Османската империя бяха успешни?

ПОГЛЕД ОТСТРАНИ

Арабските автори често смятат “българи” за равнозначно на “славяни” (сакалиба/саклаби):

- Ал Табари, живял към края на IX в., съобщава, че през 897 г. “славяните нападнали ромеите в голямо количество и избили много от тях.” Става дума за поражението, нанесено от войските на Симеон на византийците в битката при Българофигон.

- Ибн Фадлан през 922 г. посещава Волжка България - той е един от пратениците на Багдад по искане на българския владетел Алмус, за да укрепят неотдавна приетия ислям. За Фадлан “славяни” и “българи” са взаимозаменяеми понятия. Понякога нарича владетеля Алмус “цар на българите”, а друг път - “цар на славяните”.

- Прочутият арабски историк и географ Шейх ад-Дин Абу ал-Багдади (ок. 1179 – 1229) казва за столицата на Волжка България следното: Булгар – град на славяните, разположен на север.

 
ПРИЗРАЧНОТО ПОЯВЯВАНЕ НА СЛАВЯНИТЕ НА ЮГ ОТ ДУНАВ

Народността на старите македонци

д-р Ганчо Ценов

Дали е имало славянско идване... Историята не знае нищо за някаква славянска държава на Балканския полуостров. Тук е имало и има само държави на българи и сърби, а не и на славяни.

Онези, които казват, че е имало славянско нахлуване, разправят за това нахлуване следното: Славяните до 5 век живели на север от Карпатите, в Галиция. Към края на 5 век и началото на 6 век те минали Карпатите и заели Дакия, днешно Влашко, след това минали Дунав и завзели Тракия и Илирия.

А когато се пита – къде са старите жители на Дакия, Тракия и Илирия, се отговаря, че те били унищожени от славяните. Това предположение се опровергава от фактите. Защо славяните, които са унищожили толкова тракоилирийци, не са основали своя държава? Щом славяните били унищожили толкова свят, колкото никой друг народ на света не е правил досега, трябваше да създадат една голяма славянска империя. Такова нещо няма. Вместо това ние намираме славяните покорни роби на гръцката Византийска империя. Победителите били станали роби на победените. Откъде се взеха гърците, които управляваха Балканския полуостров, ако славяните наистина бяха унищожили тук всички гърци и тракоилирийци? Като се имат предвид тези факти, има ли някакъв смисъл теорията, че славяните били унищожили тракоилирийците?

След това се разправя, че тези храбри и жестоки славяни, които тъкмо били изтребили всички тракоилирийци, щом видели една гола, боса и дива тюрко-българска ордица, безропотно навели глави и пожелали да бъдат управлявани от нея. Може ли човек да приеме тези парадокси?

Как славяните унищожили тракоилирийците, най-храбрият народ на старата история, а гръцките селища по брега на Черно, Егейско и Мраморно море не могли да унищожат? Те унищожили илирийците до Адриатическо море, а албанците не могли да унищожат? Хипотезата, че славяните били унищожили старите жители на Балканския полуостров, не може да се оправдае.

Неопровержим факт е: името славяни е споменато най-напред от живялите в 6 век хронисти Прокопий и Йордан. И двамата считат славяните за скитски народ, който от правреме живеел в Дакия, на север от Дунав, или в днешна Румъния. Йордан пише, че от долното течение на р. Драва до р. Днестър живеят склавените, а от Днестър до Днепър – антите, също славянско или скитско племе. Същото се разбира и от Прокопий. Южно от тези склавени или анти, по брега на Черно море, според Йордан живели българите.

(Supra mare Ponticum Bulgarum sedes distendunt. Getica V, 37)

И за да поясни по-добре къде са живели българите, Йордан казал на Равенския козмограф, че в Долна Мизия, Тракия или Македония само българи живеят.

(Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant… ut testatur mihi multotiens dictus Iordanis cosmographus. – Ravennat. Cosmogr, IV, 6)

Когато склавените и антите са обитавали днешно Маджарско и Влашко, българите са обитавали Мизия, Тракия и Македония.

А понеже и днешните жители на Тракия и Македония се казват българи, излиза, че славяните не са унищожили завареното тракийско и илирийско население.

Онези, които поставиха тезата, че старите македонци са гърци, си мислеха, че днешните българи са късни пришълци на Балканския полуостров. Те даже не бяха чели при съставянето на тази теза Прокопий и Йордан, най-важните хронисти в случая, затова разправят измислицата, че когато славяните живели прокрай Дунав, тогава българите били живели по Уралските и Хималайските планини.

Римляните покориха мизи на Балканския полуостров. Когато се пита, къде са тези мизи сега, се отговаря, че те били унищожени от славяните, които в шести век били заели полуострова. Този отговор няма никаква стойност, защото мизите са наречени българи още в четвърти век.

Единственото свидетелство, което се сочи за доказателство, че тракийците и илирийците били унищожени от славяните /превод от оригинала от д-р Ценов/:

Прокопий: “В Илирия и цяла Тракия, т.е. от Йоническия залив до предградията на Византия, там, където селището се населяваше от елини и херсонити, хуните, склавените и антите извършваха почти всяка година, откакто Юстиниан стана император, непоправими злини на тези хора там. Аз мисля, че при всяко нападение бяха премахвани или заробвани повече от 200,000 от живеещите там гърци, тъй че цялата тази земя (от Йоническия залив до предградията на Византия) се съедини най-сетне действително със скитската пустиня.” (Анекдота 18, 20)

/Вижда се, че в оригиналния текст на Прокопий нищо такова не се случва. Българската история дължи много на стечението, че д-р Ценов е полиглот, владее основните древни езици и - за да не се доверява на нови преводачи - чете изворите в оригинал, а заедно с това разполага и с внушителното състояние на своята съпруга германка, което използва за огромните такси за достъп до Ватиканската и други библиотеки, които средния учен не може и да мечтае да плати./

Тези опустошения не са правени от славяните, а от българите и хуните, които само са били подпомагани от славяните.

Те не се извършвали над местното население – траките и илирийците, а над населяваните от елини селища.

Християнски хуни въстанали под водителството на Виталиан за освобождението на илирийските владици и успели, както Прокопий пише, да присъединят и Илирия (или земята от Йоническия залив до Византия) към останалата Скития.

Българите, или хуните, славяните, или антите, не дойдоха в Илирия да унищожават илирийци, както твърдят онези, които не са вникнали в същността на въпроса, а да освобождават илирийците от византийско потисничество.


Докато Прокопий пише, че хуни, склавени и анти правили такива и онакива опустошения, в българската история се споменават само славяните. А българите, или хуните, които са били водители на тези опустошения се премълчават.

 "СПОРНОТО СЛАВЯНСКО ЕДИНСТВО"

От новите генетични изследвания в Русия, резултата е, че руснаците не са славяни. Изследването предизвиква широка дискусия в Русия:

Спорное славянское единство

Михаил Голденков, 2006

Первое масштабное исследование генофонда русской нации, которое проводилось самыми передовыми методами ДНК-анализа, с изучением антропологии, традиций, имен и языка. Сенсация получилась невероятная – русские вовсе не восточные славяне, как и не славяне вообще. Их родными братьями по крови являются финны Финляндии, эстонцы, мордвины и карелы.
Гласувай:
1
1Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: starkmaster
Категория: Лични дневници
Прочетен: 759030
Постинги: 1678
Коментари: 298
Гласове: 1364
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Блогрол